Bilden: Föreläsare på Så Gör Vi-seminariet (från vänster) Eva Österberg, Agneta Qvist, Mattias Karlsson och Elisabeth Wikström.

 

Landstinget i Värmland var först ut i en serie ”Så Gör Vi”- seminarier anordnade av kompetensnätverket NERO (Nätverket för Erfarenhetsutbyte Rekrytering och Omställning) som startats av KOM-INN – ett regionalt samarbete inom kompetensförsörjning för att säkra framtidens kompetensbehov och konkurrenskraft i Värmland.Landstinget i Värmland är en av regionens största arbetsgivare. Precis som många andra organisationer måste de möta den stora utmaning som ligger i de stundande pensionsavgångarna. Det handlar om att säkra kompetensen för framtiden och att locka nya människor till verksamheten.

Landstinget i Värmland har under flera år arbetat aktivt med att hitta vägar och verktyg för att säkra kompetensförsörjningen inför framtiden. Utmaningen har legat mycket i att göra sig synlig och attraktiv och på så vis locka till sig kompetens regionalt, nationellt och internationellt. Med en mångfald av verksamheter spridda ute i länets krokar och hörn ligger också en utmaning i att locka folk till den värmländska landsbygden.

”Den mest sårbara gruppen hos oss idag är läkarna och den största gruppen är sjuksköterskorna”, menade Elisabeth Wikström som jobbar övergripande strategiskt med Landstingets kompetensförsörjning.

Landstinget kommer att tappa ca 250 anställda om året fram till 2019 på grund av generationsväxlingen. Elisabeth Wikström och hennes kollegor förklarade hur visionen ser ut för att säkra all denna kompetens.

Att locka internationellt är nödvändigt

Så hur gör man då? De tre huvudsakliga områdena som berördes under seminariet var arbetskraftsinvandring, sociala medier och kompetensanalys. Tar man gruppen specialistläkare som exempel så har det visat sig nödvändigt att söka kompetens utanför landets gränser. Under flera år har Landstinget i Värmland därför arbetat tillsammans med utländska rekryteringsbolag vilket gett goda resultat.

En annan utlandssatsning är deltagandet på den kommande emigrantmässan i Holland tillsammans med Attraktiva Värmland den 11-12 februari.

”Vi har varit ute i god tid inför mässan med annonser och marknadsföring i tyska och holländska tidningar. Vi har redan blivit kontaktade av intresserade människor och vi hoppas träffa ännu fler på plats nere i Holland”, sade Elisabeth Wikström.

Bloggen som motor

Som organisation har Landstinget i Värmland varit duktiga på att följa utvecklingen som skett kring sociala medier de senaste åren. En av satsningarna som gjorts är ”Röntgenbloggen” som drivs av en grupp anställda på en av röntgenavdelningarna ute i länet.

”Bloggen fick bli själva motorn i den här satsningen med rekrytering via sociala medier. När väl bloggen var igång kopplade vi på flera olika kanaler som Youtube och Facebook”, berättade Mattias Karlsson, webbansvarig på Landstinget i Värmland.

Satsningen har varit mycket lyckad och man har märkt ett stort engagemang på bloggen både från externt och internt håll. Den har blivit ett sätt att visa upp verksamheten på ett mer personligt sätt än man kunnat göra tidigare. Bloggen har även fått fäste i Norge, vilket också har resulterat i nya rekryteringar därifrån.

Vad har vi idag, vad behöver vi imorgon?

För att veta vad som saknas behöver man se över vad man redan har. Eva Österberg har under flera år arbetat med att se över verksamhetens kompetensbehov. Tillsammans med HR-strategerna ute i verksamheten har hon identifierat och analyserat de kompetensutmaningar som Landstinget i Värmland står inför.

”Det är ett sätt för oss att ligga steget före, samt att vi ser till att verkligen säkrar rätt kompetens idag och i framtiden”, förklarade Eva. Tillsammans med ett konsultföretag har det tagits fram verktyg som kan användas av verksamheterna i arbetet med att analysera kompetens- och utvecklingsbehov och planera för kompetensförsörjning. När analyserna gjorts går man ut i verksamheterna och förankrar och utvecklar arbetet på olika sätt. En viktig del i det här arbetet är den ”arbetsduk” som tagits fram där medarbetare på ett enkelt och kreativt sätt kan belysa och påverka viktiga frågor kring kompetensbehoven på just sin egen avdelning.

Ett uppskattat initiativ

Tanken med dessa träffar är att företag och organisationer ska lära av varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Jörgen Estenstad, rådgivare på Trygghetsrådet var en av deltagarna på den första ”Så Gör Vi”-träffen och han ser fram emot fler träffar.

”Det här är ett jättebra initiativ, tycker jag. Jag möter frågor om kompetensförsörjning dagligen i mitt jobb. Det känns väldigt positivt att det blir så givande diskussioner mellan deltagarna, och det var intressant att ta del av hur en så stor organisation som Landstinget i Värmland jobbar med just den här frågan. Jag kommer att komma hit igen, sade Jörgen Estenstad.

KOM-INN är ett regionalt samarbetsprojekt som helt och hållet utgår ifrån näringslivet behov och syftet är att utveckla och implementera strategier för hållbar kompetensförsörjning. Det gör man genom att utveckla olika typer av stöd.

”Efter att ha scannat av behovet ute bland regionens företag upptäckte vi ett stort behov av samverkan och nätverkande. De flesta av företagen uttrycket en önskan om bättre erfarenhetsutbyte och just därför vill vi få igång dessa nätverk”, säger Monica Brandelius projektledare för KOM-INN.

…………………………….

NERO (Nätverket för Erfarenhetsutbyte Rekrytering och Omställning) är ett kompetensnätverk som startats av KOM-INN – ett regionalt samarbete inom kompetensförsörjning för att säkra framtidens kompetensbehov och konkurrenskraft i Värmland. KOM-INN drivs av de värmländska klusterorganisationerna i samarbete med Karlstads universitet och Region Värmland. De fyra klustren – ICT-stiftelsen Compare, The Paper Province, The Packaging Arena och Stål & Verkstad – representerar tillsammans cirka 300 företag som sysselsätter drygt 20.000 personer i Värmland.

 

Kontaktperson: Monica Brandelius (projektledare): Telefon: +46(0)46 (0) 54 24 04 67 Epost: m.brandelius@paperprovince.com

 

Sprid nyheten vidare
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Email